Tomasz Jóżwiak
Dyrektor techniczny
Karolina Świerk
Inżynier HVAC