Bardzo często zbyt pochopnie podejmujemy decyzję o awarii urządzenia. W przypadku klimatyzatorów zanim wezwiesz serwis upewnij się, że:

Klimatyzator jest włączony
– Nie jest ustawiony timer  ( nastaw czasowy na pilocie- sterowniku );
– Czy ustawienie pilota (sterownika ) jest prawidłowe ( śnieżynka – chłodzenie );
– Czy temperatura została nastawiona prawidłowo  ( optymalnie 20-24 stopnie , lub 7 różnicy wewnątrz a zewnątrz);
– Czy klimatyzator ( wylot powietrza ) nie jest zasłonięty, przesłonięty;
– Zamknięte są okna i drzwi – klimatyzator jest przewidziany do chłodzenia pomieszczeń nie parków czy ulic;
– Czy klimatyzator ma zasilanie ? Sprawdź wtyczkę i bezpieczniki;
– Gdy nie działa pilot sprawdź baterie.

Nie obawiaj się również gdy:
– Klimatyzator nie działa przez ok. 3 min po włączeniu – to zabezpieczenie urządzenia;
– Działanie klimatyzatora jest czasami głośniejsze – to dźwięk krążącego w układzie freonu;
– Słyszalne są delikatne trzaski – dźwięk ten jest wytwarzany na skutek kurczenia się lub rozprężania obudowy.