Nasza firma świadczy cykliczne usługi konserwacji i przeglądów klimatyzacji i wentylacji. Dla dużych instalacji wpisanych do Centralnego Rejestru Operatorów (CRO)* okresowe przeglądy są koniecznością, która wynika z ustawy F-gazowej z 15 maja 2015r. z późniejszymi zmianami.

Mając na uwadze zdrowie osób przebywających w pomieszczeniach klimatyzowanych i wentylowanych oraz jakość i świeżość powietrza, zalecamy minimum raz w roku (a najlepiej 2 razy) przeprowadzanie przeglądów i konserwacji systemów klimatyzacji i wentylacji bez względu na wielkość instalacji. Warunki panujące w instalacjach wentylacji i klimatyzacji  (szczególnie kiedy nie dbamy o czystość filtrów powietrza) sprzyjają rozwojowi bakterii z rodzaju Legionella. Czyszczenie podstawowych filtrów może być wykonane samodzielnie przez użytkownika zgodnie z instrukcją, przegląd i odkażanie powinniśmy zlecić serwisowi klimatyzacji.

Przegląd klimatyzacji i wentylacji obejmuje:

 • Czyszczenie filtrów
 • Czyszczenie obudowy
 • Pomiar temperatury
 • Test sterownika
 • Ocena zanieczyszczenia chłodnic
 • Pomiar ciśnienia freonu
 • Ocena stanu izolacji i mocowań
 • Czyszczenie chłodnicy
 • Sprawdzenie trasy skroplinowej
 • Odgrzybianie BIO (na życzenie)
 • Dojazd certyfikowanego serwisanta.
klimatyzacja i cro


* CRO czyli Centralny Rejestr Operatorów to baza do której muszą być zgłoszone wszystkie większe instalacje zawierające czynniki chłodnicze freony.
Więcej o CRO:
Usługa administrowania CRO
CRO na blogu Wolumen.

Dowiedz się więcej o naszych usługach konserwacji i przeglądów na blogu:

Zdrowa klimatyzacja – czyli co powinniśmy robić, aby klimatyzacja przynosiła nam zdrowie.

Przegląd i konserwacje klimatyzacji – okiem certyfikowanego technika.