Zapraszamy do skorzystania z usługi montażu klimatyzacji i systemów wentylacji. Ofertę usługi instalacji kierujemy zarówno do osób i firm, które samodzielnie zakupiły sprzęt i potrzebują tylko usługę instalacji, jak i do podmiotów, które we współpracy z nami realizują inwestycję od etapu projektowania klimatyzacji i wentylacji.

W zakres czynności montażu klimatyzacji i wentylacji wchodzą następujące czynności:

  • Dojazd ekipy montażowej;
  • Wniesienie urządzeń i materiałów;
  • Zabezpieczenie miejsca instalacji;
  • Odwierty;
  • Ułożenie linii freonowej;
  • Ułożenie sterowania;
  • Podłączenie do zasilania;
  • Podłączenie odprowadzenia skroplin;
  • Sprzątanie;
  • Szkolenie z obsługi.
montaż klimatyzacji

Dlaczego instalacje klimatyzacji i wentylacji mogą dokonywać tylko certyfikowani monterzy ?

Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych flurowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. Z 2015 r. poz. 881) personel powinien posiadać odpowiedni certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego.


Certyfikat jest wymagany podczas działań wykonywanych na urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pompach ciepła, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane:


– konserwacja lub serwisowanie;
– instalację (instalowanie);
– odzysk;
– kontrola szczelności urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

Zainteresowanych klientów prosimy o kontakt  w celu zgłoszenia zakupu urządzenia i chęci montażu. W ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia ustalimy szczegóły montażu oraz termin wizyty.

Przeczytaj więcej na naszym blogu o montażu klimatyzacji i jej możliwościach:

Jak zaplanować montaż klimatyzatora?

Klimatyzacja na zdrowie!

Jak dobrać klimatyzację?