CRO to Centralny Rejestr Operatorów, który jest prowadzony przez Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego, obligatoryjnie zgodnie z obowiązującą ustawą F-gazową z dnia 15 maja 2019 r. z późniejszymi zmianami i rozporządzeniami. Zapisy ustawy obejmują wszystkie urządzenia zawierające freony, a więc emitujące CO2 do atmosferty, w tym również klimatyzatory. Do bazy CRO należy wpisać urządzenia posiadające powyżej 5 ton ekwiwalentu CO2. Instalacje o mniejszej zawartości freonu nie podlegają ustawie.

Nasza firma świadczy usługi administrowania kartami urządzeń w systemie CRO. Jesteśmy ekspertami w swojej specjalizacji, więc mogą być Państwo pewni, że proces administrowania w CRO prowadzony jest przez nas na najwyższym poziomie.

centralny rejestr operatorów

Dowiedz się więcej o CRO na naszym blogu.