Co to jest wentylacja ?

Wentylacja to wymiana powietrza w pomieszczeniach, polegająca na usuwaniu powietrza zanieczyszczonego lub gorącego i doprowadzeniu powietrza świeżego, o określonej, wymaganej w pomieszczeniu temperaturze. Wentylacja poprawia stan i skład powietrza poprzez jego wymianę w pomieszczeniu, a tym samym podwyższa komfort przebywania w pomieszczeniu. Naturalna wentylacja (zwana potocznie “grawitacyjną” polega na usuwaniu powietrza z przestrzeni wewnętrznej bez użycia systemów mechanicznych; wentylatorów, central, itd. Polega na przepływie powietrza zewnętrznego do przestrzeni wewnętrznej pomieszczeń w wyniku różnic ciśnienia wynikających z sił naturalnych.

Centrale wentylacyjne

W celu ograniczenia zapotrzebowania energii do uzdatniania powietrza w cyklu całorocznym nasza firma oferuje m.in. urządzenia mechaniczne do odzysku ciepła – centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne.

Nasza firma rekomenduje centrale wentylacyjne dwóch marek: Ekozefir oraz VTS. Centrale wentylacyjne Ekozefir to polskie produkty, cała produkcja odbywa się w Bydgoszczy. Firma VTS jest światowym liderem w produkcji central wentylacyjnych, obecna jest na 5  kontynentach, w ponad 50 krajach. Ventas to producent turecki.

Z czego składa się centrala wentylacyjna ?

Urządzenia składają się z sekcji wywiewnej oraz części nawiewnej, w której następuje pełne przygotowanie powietrza nawiewanego. Uzdatnianie powietrza odbywa się poprzez operacje mające na celu oczyszczenie, a także przez operacje wywołujące zmiany stanu termodynamicznego (np. ogrzewanie, oziębianie, nawilżanie, osuszanie). W skład centrali wentylacyjnej mogą wchodzić następujące elementy: filtry, nagrzewnice, wentylator nawiewny, wentylator wywiewny, tłumiki akustyczne, chłodnica, komora zraszania. Centrala wentylacyjna może być wyposażona również w wymiennik ciepła, dzięki któremu wykorzystywane jest ciepło zawarte w powietrzu wywiewanym do wstępnego podgrzania powietrza nawiewanego. Przekłada się to na oszczędność energii potrzebnej do uzdatniania powietrza nawiewnego. Z tego powodu zakup centrali wentylacyjnej jest korzystniejszym rozwiązaniem, niż inwestycja w system wentylacji mechanicznej złożonej z pojedynczych urządzeń takich jak wentylatory.

Przeglądy i konserwacje

Regularna konserwacja zapewnia, że system wentylacji utrzyma stałą wydajność i będzie działał po długim czasie. Pozwoli na utrzymanie komfortu i czystości środowiska. Filtry systemu wentylacji wychwytują wszelkiego rodzaju kurz, zanieczyszczenia, zarazki i oczyszczają powietrze. Są odpowiedzialne za utrzymanie jakości powietrza w pomieszczeniu tak więc niezmiernie istotne jest ich czyszczenie lub okresowa wymiana. Nasz dział serwisu oferuje:

  • Dozór
  • Okresową wymianę filtrów
  • Bieżące naprawy
  • Prowadzenie ewidencji serwisowej

Rekuperacja

Wymiana powietrza w pomieszczeniach z zastosowaniem rekuperatora polega na usunięciu powietrza zużytego i dostarczeniu świeżego o odpowiednich parametrach wraz z odzyskiem ciepła, które w zwykłych instalacjach jest usuwane z powietrzem wywiewanym. Zużyte powietrze z pomieszczeń systemem kanałów transportowane jest do rekuperatora, gdzie podlega filtrowaniu, następnie przechodzi przez wymiennik ciepła i wyrzucane jest przez kanał wylotowy na zewnątrz budynku. Świeże powietrze kanałem wlotowym zasysane jest do wnętrza urządzenia gdzie przechodzi przez filtry, które wyłapują zanieczyszczenia. Następnie powietrze przechodzi przez wymiennik ciepła ogrzewane jest ciepłem oddanym przez powietrze usuwane. Podgrzane powietrze tłoczone jest następnie do wentylowanych pomieszczeń. Ilość powietrz nawiewanego oraz wywiewanego najczęściej jest jednakowa.

Oszczędność ciepła

Dzięki rekuperacji można dodatkowo zaoszczędzić rezygnując w trakcie budowy z murowanych szybów i kominów wentylacyjnych. Oszczędność ciepła przy użyciu rekuperatora może wynieść do 92% ilości jakie zużywa wentylacja. Okna nie muszą mieć mikrowentylacji oraz montowany kocioł może mieć mniejszą moc ponieważ redukujemy straty ciepła co wpływa również na mniejszą ilość grzejników.Oprócz oszczędności wynikających z zastosowania rekuperatorów istotną zaleta rekuperacji jest dbałość o zdrowie. Dzięki tej wentylacji nawiewane jest wciąż świeże powietrze do pomieszczeń i usuwane zużyte, a wraz z nim znaczna ilość alergenów, pleśni oraz roztoczy. W pomieszczeniach zamkniętych powietrze jest o niskiej jonizacji ujemnej, przesiąknięte zapachami z tworzyw sztucznych, dywanów, detergentów itp. dlatego ważne jest, aby zapewnić odpowiednią ilość wymian powietrza. Tylko wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła wydajnie i oszczędnie zapewnia odpowiednią ilość świeżego i dodatkowo przefiltrowanego powietrza.

Zapraszamy do kontaktu

Podczas spotkania połączonego z wizją lokalną przybliżymy Państwu konkretne modele urządzeń, parametry i i ich możliwości mają na uwadze rodzaj budynku, infrastrukturę i możliwości. Oferowane przez nas centrale wentylacyjne i rekuperatory to urządzenia najwyższej klasy, solidne, niezawodne i przyjazne dla środowiska. Rekuperatory gwarantują skuteczny odzysk powietrza, tym samym zapewniając spokojny i zdrowy sen. Doradzamy i dobieramy najlepsze rekuperatory do Państwa indywidualnych potrzeb. Wykonujemy profesjonalny serwis urządzeń wraz z wymianą filtrów, inwentaryzacją i przeglądem zerowym.