W trosce o środowisko

Wolumen sp.z o.o. jest Firmą zarządzającą dostawami i usługami serwisowymi urządzeń zawierających substancje kontrolowane.

Mając świadomość wpływu wywieranego na środowisko naturalne Firma ukierunkowuje swoje działania na dbałość o stan środowiska i wdraża System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą PN-EN ISO 14001:2015 oraz zobowiązuje się do jego utrzymywania i ciągłego doskonalenia w celu poprawy środowiskowych efektów działalności. Z naszą polityką środowiskową możesz zapoznać się tutaj.

W ramach naszych projektów przyjaznych środowisku zrealizowaliśmy do tej pory:

Posadź Drzewo-wycofanie z użycia freonu R22 (2007-2015)

Projekt POSADŹ DRZEWO powstał z myślą o firmach i instytucjach ale także o osobach fizycznych, które chcą dostosować swoje systemy i instalacje chłodniczo-klimatyzacyjne do obowiązujących przepisów prawnych, chcą być proekologiczne, a także liczą na optymalizację kosztów po wycofaniu freonu R22 z powszechnego użytku. Nasz projekt to nie tylko wymiana urządzeń ze szkodliwym czynnikiem chłodniczym R22 na urządzenia ekologiczne, spełniające wszystkie obecne normy. W ramach „EKOSFERA2015” otrzymaliście Państwo:

• bezpłatne doradztwo w zakresie wycofywania czynnika R22,
• wsparcie prawne
•audyt techniczny, zakończony raportem z oceny stanu technicznego urządzeń/ instalacji,
• wsparcie projektowe ,
•demontaż i przekazanie do utylizacji (potwierdzone protokołem) urządzeń zawierających freony szkodliwe dla atmosfery,

• szkolenia w zakresie obsługi i eksploatacji
• atrakcyjne warunki na konserwację zamontowanych urządzeń.

Przeprowadzaliśmy cały proces eliminacji szkodliwego czynnika R22 w sposób łatwy, szybki i profesjonalny. Wymiana jednego urządzenia na inne zawierające bardziej ekologiczny czynnik chłodzący skutkowała wydaniem stosownego certyfikatu i zasadzeniem jednego drzewa.

Gdzie jest Freon-ewidencja urządzeń z freonem(2015-teraz)

Celem projektu „GDZIE JEST FREON ?” jest uzupełnienie wiedzy dotyczącej urządzeń zawierających substancje kontrolowane (freony) również w przypadku gdy nie istnieje obowiązek wynikający z Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku dla urządzeń zawierających poniżej 3 kg czynnika chłodniczego. Ponieważ ilość tych urządzeń jest bardzo duża a brak kontroli nad prawidłowym i fachowym serwisem i przeglądami może powodować wycieki do atmosfery wymagana jest ścisła ewidencja również i takich urządzeń.

Ciepło bez dymu-ograniczenie emisji CO2 (2015-teraz)

Celem projektu ” Ciepło Bez Dymu „”jest zmniejszenie emisji CO2 ( dwutlenek węgla ) do atmosfery w cyklu 3 letnim o minimum 700.000 ton (siedemset tysięcy ton ) tj o ok 0,23 % rocznej emisji CO2 dla Polski. Projekt zastał opracowany m.in. przez udziale zespołu 3 inżynierów ( Politechnika Warszawska i Wrocławska ), w okresie od 1 grudnia 2016 do 31 stycznia 2017. Jest to elastyczne rozwiązanie które umożliwia regionalne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i lokalne polepszenie jakości powietrza. Według tego projektu powstał program narodowy “Czyste Powietrze”.