W zależności od sposobu wymiany powietrza rozróżnia się wentylację mechaniczną i naturalną: – w wentylacji naturalnej wymiana powietrza wywołana jest działaniem wiatru i/lub sił grawitacji.